Merre tartunk? Vajon mit hoz a jövő?

Minden igazi keresztény aki várja Ura eljövetelét, szeretné tudni: Vajon hol tartunk most a történelemben?! Mennyi időnk lehet még vissza Jézus Krisztus 2. eljöveteléig? Milyen történelmi eseményeknek  kell még meglenniük, beteljesed -niük  addig? De feltehetjük azt a kérdést is, hogy egyáltalán prófétáltak e a mi időnkről a próféták? – Vagy csak a múlt embereihez szóltak? A Biblia próféciái az emberi történelem menetét Jézus Krisztus 2. sőt 3. eljöveteléig folyamatosan követik. Fontos eseményeket jeleztek és jeleznek amelyek gyakran történelmi fordulópontok voltak és lesznek a jövőben is. A Biblia próféciái eligazítást nyújtanak számunkra az időben és képesek arra, hogy feltárják előttünk a jövő még elrejtett titkait! Azokat az eseményeket amelyekről még nem tudunk vagy nem hallotunk, de Isten tervében mégis kulcsfontosságú szerephez jutnak. Ezek olyan nagy és hatalmas események amelyek mindenkit érintenek és mindenkire hatással lesznek. A bibliai próféciák megértése általában bizonyos szintű bibliai ismeretet feltételez. Mivel a Szentírás nagyon sok jelképet használ, ezeknek a jelképeknek a megértéséhez a Bibliában előforduló történeteknek, személyeknek, városoknak, birodalmaknak, népeknek az ismerete szükséges. Gyakran nagyon jó kiegészítő információkat nyerhetünk a régészetből is. Jelenések könyvének egyik legfontosabb fogalma a végidővel kapcsolatban “a nagy Babilon”, amely Babilónia legjelentősebb városa volt az ókorban. Ez a város volt az özönvíz utáni első nagy Isten elleni lázadás színtere és a későbbi időkben is megtartotta ezt a szerepét, habár némi pozítiv szerepe is volt. A torony amelyet kezdetben a városban építettek kifejezte az építők büszkeségét és nagyravágyását. Céljaik között szerepelt az akkori világ egyesítése, egy hamis, Istentől távol álló bálványimádás alatt. Az építők azonban művüket nem tudták maradéktalanul megvalósítani mert Isten beavatkozása meghiúsította gonosz szándékaikat. Mégis, ahogy jelenések könyve utal rá ujjáéled ez a lelkület a történelem végén. Az emberiség özönvíz utáni történelme lázadással kezdődött és a világ végén így is ér véget. Visszajutunk ugyanoda ahonnét korábban elindultunk. Hogyan fog pontosan megvalósulni ez a lázadás? Hogyan bontakozik ki? Kit vagy mit jelképez Babilon? Hogyan lesz Babilon a világ teljhatalmú ura? Mely hatalmak alkotják a végidők legfontosabb szereplőit? És mi az ő szerepük a végidőben? Ezek egészen új szerepek vagy találkozhattunk már ezekkel a szerepekkel egy sokkal korábbi időben a Szentírásban? Milyen hosszú ideig tart Babilon teljes fenállása a világ felett? És mi fog történni amikor teljesen feláll? A Szentírás már előre meghirdeti Babilon bukását,- de végül hogyan bukik el? És mi történik Babilon bukása után? Főleg ezeknek a kérdéseknek a megválaszolásához szeretnék a kedves Olvasó számára egy bibliai próféciákkal foglalkozó sorozatot ajánlani melynek címe: Jelkép és valóság. Több információért kattints a ‘Jelkép és valóság sorozat’ menüpontra.

Egykor virágzó városok feküdtek Kánaánban a Sziddim völgyében ahol Lót is megtelepedett. A síkság városainak mégis el kellett pusztulniuk istentelenségük miatt. Amikor Isten ítéletével látogatta meg ezeket a romlott városokat, akkor egy szempillantás alatt eltűntek mintha ott sem lettek volna! Vajon hol helyezkedhettek el ezek az ősi kánaánita városok? Merre keressük őket? Tényleg megtalálták ezeket a városokat, vagy feltárásukra még várnunk kell? Milyen üzenetet hordoz a végidőben élő emberek számára a kánaánita városok pusztulása?! Ezeknek a kérdéseknek a megválaszolásához szeretnék a kedves Olvasó figyelmébe ajánlani egy kis kiadványt melynek pontos címe: ‘A bibliai Sodoma, Gomora és a többi város tájolása’. Több információért kattints a ‘Sodoma és a többi város tájolása’ menüpontra.